نمایشگاهی از آثار هنری متعلق به مجموعه شخصی شهبانو فرح پهلوی در پاریس به نمایش درآمد

نمایشگاهی از آثار هنری متعلق به مجموعه شخصی شهبانو فرح پهلوی در پاریس به نمایش درآمد. او در نشست مطبوعاتی این نمایشگاه گفت: «افرادی که عقاید سیاسی مختلف دارند، هنرشان را برای زنده ماندن و یکپارچه ماندن ایران به کار ببرند.» گزارش نیلوفر پورابراهیم، ایران اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۳