یک وزیر فرانسوی خواستار پذیرش رسمی تجاوز گروهی علیه زنان اسراییلی شد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵