آوارگی یک و نیم میلیون نفر در غزه و تخریب ۱۶ بیمارستان از مجموع ۳۵ بیمارستان غزه؛

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴