میانجی‌گری قطر برای آزادی حدود ۵۰ گروگان زن و کودک اسرائیلی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۵