افزایش انتقادها از کمک‌های آمریکا به اوکراین

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳