نماینده پارلمان اروپا: ما همچنان درک مناسبی از شرایط ایران نداریم

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲