اعتراض و اعتصاب سراسری در بسیاری از شهرهای کردستان علیه اعدام

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰