گزارش بلومبرگ از کاهش محبوبیت جو بایدن در بین رای‌دهندگان آمریکایی: گفت‌وگو با آرش اعلایی