اعتصاب عمومی کارگران سامسونگ در کره جنوبی

کارگران سامسونگ در کره جنوبی با اعلام اعتصاب عمومی نامحدود برای افزایش حقوق و مزایا، بزرگ‌ترین اقدام کارگری در تاریخ ۵۵ ساله این شرکت را رقم زدند. علیرضا محبی، ایران اینترنشنال گزارش می‌دهد

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۲۱