صحبت‌های زینب سلیمانی درباره درخواست کمک مالی پدرش برای اختصاص حقوق او به فلسطین

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۳