دادگاه بدون درخواست توقف جنگ از اسرائیل خواست مانع وقوع نسل‌کشی در غزه بشود

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۰۶