اسرائیل دارد برای آینده تولید حماس می‌کند که این با قصد از بین بردن این گروه است

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۶