دیوان بین‌المللی کیفری درباره پرونده باز شده علیه اسرائیل اعلام نظر کرد

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۰۶