برکناری سوئلا براورمن و انتخاب دیوید کامرون به عنوان وزیر خارجه بریتانیا

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲