خروج آمریکا از افغانستان و افزایش بحران‌های حقوق بشری و معضل دولت‌سازی در این کشور

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۰