وزیر خارجه بریتانیا: رهبران حماس باید غزه را ترک کنند تا بتوان به ایده دو کشوری فکر کرد

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳