دیدار بایدن و اردوغان دراجلاس گروه ۲۰

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰