وزیر خارجه سوئد: به امیرعبداللهیان گفتم تلاش در قتل یهودیان سوئد موضوعی جدی‌ست

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹