نوید غدیری انارکی: بعید است که مواد منفجره وارد بالگرد شده باشد

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰