برافراشتن پرچم شیر و خورشید در شمال تورنتو

پرچم شیر و خورشید در شمال تورنتو، با هدف گرامی‌داشت یاد قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی برافراشته شد گزارش مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳