مخبرها گفته بودند اینقدر ترسیده بودیم که گمان می‌کردیم در هفته اول حکومت سقوط خواهد کرد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲