وضعیت بحرانی مردم غزه درپی جنگ در این کشور

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲