امکان تبدیل حمله‌ به پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه به جنگ تمام عیار

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹