گفت‌وگو با غسان ابوسته،‌ متخصص جراحی درباره ضعیت بیمارستان‌ها در غزه

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵