بمباران شدید اسراییل در نوار غزه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۱