گزارش وزارت کشور آلمان از شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات حمایتی از اسرائیل در این کشور

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۳