یک شرکت تسلیحاتی اسرائیلی دفاعی جدیدی با ارتش کشور استرالیا منعقد کرده است

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹