حملات همزمان اسرائیل به اطراف شهر بعلبک لبنان

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷