ساخت فرودگاه توسط جمهوری اسلامی در جنوب لبنان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲