جمعی از بازنشستگان فولاد اصفهان روز یکشنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵