انتخابات نظام برای جانشینی رئیسی

انتخابات نظام برای جانشینی رئیسی مرتضی کاظمیان، ایران‌اینترنشنال: شرکت نکردن مردم در انتخابات، یک مقاومت مدنی آرام و خشونت‌پرهیز است

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷