مساله جانشینی خامنه‌ای و انتخابات رهبر جدید در خبرگان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹