نارضایتی مقامات پنتاگون از کاخ سفید

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹