تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸