چه کسی مسئولیت کنترل نوار غزه را بعد از حماس، بر عهده خواهد گرفت؟

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷