ارتش اسرائیل: از زمین و هوا و دریا بیش از ۲۰۰ نقطه از مواضع حماس را مورد هدف قرار دادیم

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱