اجرای توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷