اعتراض علیه یهودستیزی در فرانسه

صدها نفر در فرانسه در اعتراض به تجاوز به یک دختر دوازده ساله یهودی تظاهرات کردند یک منبع پلیس گفت مظنونان همراه با سخنان ضدیهودی و ناسزا به این دختر تجاوز کردند گزارش مصدق پارسا، ایران اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱