«جیپ اونجر» برقی به عنوان خودروی سال ۲۰۲۳ معرفی شد.

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲