ارزیابی مرتضی کاظمیان، از اظهارات رئیسی درباره حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل

جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۳۱