شرکت ژاپنی برای اولین بار سه خوک دستکاری شده برای پیوند عضو انسانی تولید کرد

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۴