بنیاد آلیس شوارتزر آلمان، جایزه قهرمان سال ۲۰۲۳ را به نسیرین ستوده اهدا کرد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲