نشست سران گروه ۲۰ در دهلی‌نو پس از دو روز به کار خود پایان داد

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰