ادعاهای ضد و نقیض رسانه‌های داخلی درباره موافقت جمهوری اسلامی با متن پیشنهادی برجام