جزئیات اظهارات اخیر اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره جنگ حماس و اسرائیل

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰