بهشتی: علنا مسلمانان را به جهاد علیه انگلستان، آمریکا و فرانسه تشویق می‌کنند

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۱