اسرائیل و حماس مواضع یکدیگر را هدف حملات راکتی قرار دادند

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱