جراحان از پیوند کبد یک خوک آزمایشگاهی به انسان خبر داده‌اند

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲