فراخوان گروه همبستگی ملی ایران، برای گردهمایی علیه رژیم جمهوری اسلامی در واشینگتن

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸