حمایت از حق موجودیت اسرائیل، پیش شرط اخذ تابعیت در یکی از ایالت‌های آلمان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵